highlighted
content

"בעזרת התמיכה הוקל לי הלחץ והרגשתי ביטחון עצמי"

"כשהעברתי קבוצה לומדת בנושא זוגיות היה לי מאוד כיף והרגיש מעולה לראות את השתתפות הצעירים בפעילות שהכנתי. לקח לי זמן לאזור אומץ ולהעביר פעילות בפני כל הצעירים, אבל בעזרת התמיכה של אחד הצעירים הוקל לי הלחץ והרגשתי ביטחון עצמי".

צעיר בתוכנית "הד" שדרות