highlighted
content

צבא

אנו מאמינים כי תרומה למדינה ולאזרחיה הינה גם זכות וחובה המשולבות ביחד. השירות הצבאי והלאומי, מחבר אותנו לחברינו, לשכונה שלנו, לקהילה שלנו ולדומים ולשונים מאיתנו. בשירות יש משהו מאחד, ההופך אותנו מיחידים לקבוצה הפועלת ביחד למען ההמשכיות שלה. בתכניות השירות שלנו, אנו מתווכים בין צרכי המדינה לבין יכולותיו ורצונותיו של הצעיר.

 

במהלך ההשתתפות בתכניות ההתנדבות לשירות צבאי או לאומי-אזרחי, מוזמנים המשתתפים לקחת חלק בתכניות הדיור לצעירים הקיימות בקהילות שונות ברחבי הארץ. לאחר השירות זכאים המשוחררים לקחת חלק במשלמים – מכינה לעולם העבודה והחברה, ולהשתלב בתכניות התעסוקה והפנאי שעמותת גוונים מעמידה לרשותם.

מעטפת הכשרה ותמיכה למתנדבי שירות לאומי אזרחי
על התוכנית
במהלך השירות בתכנית המתנדבים תורמים במקומות שירות משמעותיים בקהילה כגון: מערכת החינוך, מערך הבריאות, ועוד. במהלך התכנית הצעירים עוברים מערך הכשרות המכין אותם לניהול חיים עצמאיים.
תכנית זו מהווה שער לעולם העבודה והחברה ומהווה בסיס להמשך רכישת השכלה ומקצוע.
במהלך ההתנדבות לשירות לאומי-אזרחי הצעירים מתגוררים בבית ההורים או במסגרת דיור בקהילה, וישנה אפשרות לתרומה בקהילה במקום מגורי הצעירים.
למי מיועדת התוכנית
צעירים בגילאי 18-23, מכל רחבי הארץ, עם מגבלה מכל סוג שהיא, לרבות צעירים על רצף האוטיזם, עם מגבלות פיזיות, חושיות, נפשיות, הנמכה קוגניטיבית, מוגבלות שכלית התפתחותית, המעוניינים לתרום ולהיתרם במסגרת התנדבות לשירות לאומי אזרחי.
משך התוכנית
שנה או שנתיים, שלאחריהן זכאים הצעירים לזכויות של חיילים משוחררים.
מיקום גאוגרפי
התכנית פועלת בכל רחבי הארץ!
שילוב במדים - ליווי צעירים במסלול התנדבותי בצה"ל
על התוכנית
התכנית מאפשרת לבני נוער וצעירים עם מגבלה לקבל הכנה לקראת שירות משמעותי בצה"ל, כבר במהלך התיכון, באמצעות ליווי אישי וקבוצתי. בני הנוער מקבלים תמיכה רבה על ידי צוות מקצועי בהליכי המיון וקבלה לשירות, במציאת שיבוץ מיטבי ומתאים לרצונותיהם ויכולותיהם וגיוס כמתנדבים לצה"ל.

כמו כן, לאורך כל השירות הצבאי הם ממשיכים לקבל ליווי ותמיכה מצוות מקצועי הפועל מזה עשור בתוך בסיסי צה"ל, תוך שהם חווים שירות צבאי משמעותי, בתפקידים מותאמים אישית וביחידות מגוונות.
למי מיועדת התוכנית
בני נוער וצעירים בגילאי 16-25, מכל רחבי הארץ, עם מגבלה פיזית/ הנמכה קוגניטיבית/ חושית/ על הרצף האוטיסטי, המעוניינים לתרום למדינה במסגרת שירות צבאי.
משך התוכנית
חמש שנים, שלאחריהן זכאים הצעירים לזכויות של חיילים משוחררים.
מיקום גאוגרפי
התכנית פועלת בכל רחבי הארץ!
תורמים במדים – ליווי בהתנדבות לצבא!
על התוכנית
במסגרת התכנית הצעירים מקבלים ליווי אישי בכל ההליכים עד לתחילת ההתנדבות, ובמהלכה. בחירת השיבוץ נעשית עם הצעיר בהתאם לבחירתו, לכישוריו ולאתגריו, בהתאמה לצרכי המערכת הצבאית.

ניתן להשתלב באחד משני מסלולים :
• מסלול השתלבות מיידי בהתנדבות בצה"ל, כאזרחים לובשי מדים, המשובצים בתפקידים מגוונים וביחידות שונות. השתלבות זו מוכרת כתקופת הכשרה לקראת החיול בהתנדבות הפורמאלית ומקדמת את הליך ההתנדבות. תהליך הבקשה להתנדבות מלווה באופן פרטני על ידי צוות התוכנית אשר ממשיך ללוות את הצעיר לאורך כל תקופת שירותו כחייל.
• מסלול המיועד לבוגרי שירות לאומי-אזרחי / בוגרי מכינת קדם צבאיות: בוגרי שירות לאומי אשר מעוניינים לשרת בצבא, יקבלו ליווי בתהליך ההכשרה והכנה לשירות, ילוו בהליך בקשת ההתנדבות ולמציאת שיבוץ מיטבי. הצעירים ימשיכו לקבל ליווי כשאר החיילים במהלך שירותם הצבאי.
למי מיועדת התוכנית
צעירים בגילאי 18-30, מכל רחבי הארץ, שחוו משבר נפשי, זכאי סל שיקום - המעוניינים לתרום למדינה במסגרת שירות צבאי.
משך התוכנית
שנה עד שלוש שנים, שלאחריהן זכאים הצעירים לזכויות של חיילים משוחררים.
מיקום גאוגרפי
התכנית פועלת בכל רחבי הארץ!
שרות עם תכלי"ת
על התוכנית
תכנית לצעירים המעוניינים להשתלב בשירות לאומי משמעותי, המאפשר להיות חלק מתהליך קבוצתי וקהילתי משמעותי. אחת לשבוע הצעירים מגיעים ליום למידה והכשרה ו-4 ימים נוספים מגיעים למקום השירות. התכנית מאפשרת תהליך סוציאליזציה משמעותי בקהילה תוך פיתוח מיומנויות תעסוקתיות.
מסגרת ההתנדבות (מקום השירות) נבחרת בקפידה יחד עם הצעיר/ה, תוך בניית שאיפה תעסוקתית.
למי מיועדת התוכנית
התוכנית מיועדת לצעירים אשר קיבלו פטור מצה"ל מטעמים שונים. תנאי קבלה לתוכנית כוללים בעיקר רצון להשתלב בשירות הלאומי בתכנית משמעותית, לפני היציאה לחיים עצמאים.
משך התוכנית
שנה או שנתיים בהתאם לרצון הצעיר
מיקום גאוגרפי
שדרות

ליצירת קשר וקבלת פרטים נוספים על אפשרויות להשתלב בתכניות ההתנדבות שלנו, התקשרו עוד היום למוקד עמותת גוונים- 9913*.

מוקד עמותת גוונים מספק שירותי מידע, הכוונה וייעוץ אישי.

מזמינים אותך להתקשר ולהיפתח לעולם מלא בהזדמנויות!