English Site

 

עמותת גוונים היא ארגון לשינוי חברתי המנסה ליצור עבור כל אדם, את התנאים הדרושים להתפתחותו. תפיסה זו באה לידי ביטוי ביחס לקהל היעד ולעובדי הארגון.

גוונים מתמקדת בסיוע לאוכלוסיות מוחלשות, המטופלות על-ידי שירותי הרווחה והבריאות, בעיקר בשדרות ובנגב הצפוני.

העמותה מפתחת ומפעילה מסגרות ייחודיות עבור מגוון קבוצות באוכלוסייה, ושואפת ליצור עבורן מענה כוללני בקהילה, המותאם לצרכים הייחודיים של כל קבוצה. פיתוח והפעלת הפרוייקטים נעשים בשיתוף קהל היעד, תוך איתור שותפים טבעיים בתחום ויצירת רשתות בין-ארגוניות לקידום הנושא.

גוונים משמשת כ"חממה" ליזמות וליזמים בשדה החברתי, ולכן הכוח המניע של הארגון מתבטא בשאיפה לפיתוח, לחדשנות ולשינוי חברתי.


יצירת קשרראשיהוספת אתר גוונים למועדפים